ŽENY - S NÁMI SE POČÍTÁ

PROJEKT REG ČÍSLO: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003206

V období od 1.1.2017 do 31.12.2018 budeme v Operačním programu Zaměstnanost realizovat náš projekt Ženy-s námi se počítá. Cílem projektu je přispět ke snížení genderové nerovnosti a zlepšení postavení ŽEN na trhu práce - žen ohrožených na trhu práce, konkrétně žen s dětmi mladšími 15-ti let a žen 55-64 let, a to prostřednictvím realizace cíleného komplexu provázaných aktivit.
Tento projekt je za podpory EU dotován z 85% a z 15% si projekt hradíme sami jako společnost Lundonia a věříme, že tento projekt má velký význam pro ženy v našem regionu.                                                                                 

"Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem v operačním programu zaměstnanosti"

 PODZIMNÍ BĚH 2018 právě probíhá

1. skupina pondělí - harmonogram

2. skupina čtvrtek - harmonogram

- hlídání dětí zdarma + proplacení cestovného 

3 MĚSÍCE = 18 TÝDNŮ = 112 LEKCÍ NABITÝCH VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI

  • Bilanční diagnostikakterá objektivně zhodnotí Váš pracovní potenciál , tj. Vaše schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti, včetně připravenosti k jejich uplatnění při pracovní seberealizaci. 
  • Cesta k úspěchu - motivační a vzdělávací kurzy  - například: Jak být úspěšná při hledání zaměstnání, Jak úspěšně komunikovat či Jak se připravit na pohovor a Simulace assesment centra
  • PC dovednosti - odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích - Word, Excel, Power Point
  • Měkké dovednosti a odborné kurzy - Prezenční dovednosti, práce s časem, Administrativní a daňové minimum či obchodní korespondence v AJ
  • Genderové nerovnosti na trhu práce - Rovnost oceňování žen a mužů , Ženy v managementu
  • Osobní poradenství a koučink - vedené individuální formou pro každou účastnici

CENA: 990,-Kč/ 1 osoba