EVALUAČNÍ ZPRÁVY PROJEKTU

Naše evaluátorka Jana Pleskačová zpracovávala za každý běh projektu evaluační zprávy.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA 1 - Na konci jarního běhu 2017 - byla sepsána a vyhodnocena evaluační zpráva v rámci 1. skupiny žen. 


EVALUAČNÍ ZPRÁVA 2+3 - Na konci podzimního běhu 2017 - byla sepsána a vyhodnocena evaluační zpráva v rámci 2 skupinek žen. Každá skupinka byla vyhodnocena zvlášť.


EVALUAČNÍ ZPRÁVA 4 - Na konci jarního běhu 2018 - byla sepsána a vyhodnocena evaluační zpráva v rámci 4. skupiny žen.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA 4.+5. - Na konci podzimního běhu 2018 - byla sepsána a vyhodnocena evaluační zpráva v rámci 2 skupinek žen. 


ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU.