HARMONOGRAM MAMINKY PODZIM 2017

START - BILANČNÍ DIAGNOSTIKA - SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM

Tato aktivita bude realizována vždy na začátku běhu programu a jejím obsahem bude vyplnění testu a rozhovor s psychologem. Zadání testů bude probíhat ve skupině v rozsahu 3 hodiny. Vyhodnocení psychologických testů a dotazníků bude individuální, a bude probíhat formou individuálního koučovacího pohovoru v rozsahu 60 minut.

Výstupem pracovní diagnostiky bude stručný popis dovedností a schopností klientky (co zvládne, co umí, co dokáže) s důrazem na jeho další pracovní potenciál. Diagnostika pracovního potenciálu bývá často silným impulsem pro další osobní rozvoj.

PÍSEMNÁ ČÁST 6.9. 2017 od 10:00

ÚSTNÍ KONZULTACE - pozor bude změna termínu!!! (upřesníme co nejdříve)

MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY - CESTA K ÚSPĚCHU - skupinové kurzy

PONDĚLÍ 11. 9.2017 9:00 - 13:30 RESTART

PONDĚLÍ 18. 9.2017 9:00 - 13:30 Jak být úspěšná při hledání zaměstnání

PONDĚLÍ 25. 9.2017 9:00 - 13:30 Příprava na pracovní pohovor

PONDĚLÍ 2. 10.2017 9:00 - 13:30 Word 1

PONDĚLÍ 9. 10.2017 9:00 - 13:30 Word 2

PONDĚLÍ 16. 10.2017 9:00 - 13:30 Excel 1

PONDĚLÍ 23. 10.2017 9:00 - 13:30 Excel 2

PONDĚLÍ 30. 10.2017 9:00 - 13:30 Power Point 2

PONDĚLÍ 6. 11.2017 9:00 - 13:30 Power Point 2

PONDĚLÍ 13. 11.2017 9:00 - 13:30 Jak úspěšně komunikovat 1

PONDĚLÍ 20. 11.2017 9:00 - 13:30 Jak úspěšně komunikovat 2

PONDĚLÍ 27. 11.2017 9:00 - 13:30 Simulace Assesment Centra

PONDĚLÍ 4. 12.2017 9:00 - 13:30 Ženy v managmentu

PONDĚLÍ 11. 12.2017 9:00 - 13:30 Genderové nerovnosti na trhu práce

NAVAZUJE MOŽNOST VOLBY - VZDĚLÁVACÍ KURZY - MĚKKÉ DOVEDNOSTI, ODBORNÉ KURZY

VOLITELNÉ KURZY - VÝBĚR ZE 6 NABÍZENÝCH KURZŮ - SPOJENÍ S DRUHOU SKUPINOU ŽEN 55+

PONDĚLÍ 18. 12.2017 9:00 - 13:30 1.Manažerské dovednosti

PONDĚLÍ 8. 1.2017 9:00 - 13:30 2.Prezentační dovednosti

PONDĚLÍ 15. 1.2017 9:00 - 13:30 3.Práce s časem

PONDĚLÍ 23. 1.2017 9:00 - 13:30 4.Administrativní a daňové minimum

5.Pravidla obchodní korespondence

6.Obchodní korespondence s angličtinou

NAVAZUJE INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, KOUČINK

8 VYUČOVACÍCH HODIN PRO KAŽDOU ÚČASTNICI - na konci každého běhu aktivit - cílem je nabídnout účastnicím individuální podporu odborníků, kteří jim dle jejich individuálních potřeb pomohou pracovat na jejich "zakázkách", které si ujasnily během průběhu projektu např.na svých slabých stránkách, zvýšení jejich osobních kompetencí, schopnosti definovat si své profesní vize a cíle a dosahovat je apod. Všichni odborníci budou brát zřetel na subjektivní úroveň účastnic a jejich individuální rozdíly.

Kariérové poradenství - standardní i kreativní metody, životopis, nácvik pohovoru osobního i telefonického. Pomoc účastnicím při řešení jejich problémů na profes.a vzděl. dráze.

Koučink - karierový koučink, myšlenkové mapy, práce na vlastních vizích a cílech, nikoliv vizích a cílech kouče, což přinese účastnicím větší motivaci k jejich dosahování

Odborné konzultace s lektorem - lektoři budou k dispozici k řešení individuálních témat účastnic, ve kterých se účastnice chtějí zdokonalit. Lektor účastnicím nabídne odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady