HARMONOGRAM ŽENY 55+ PODZIM 2017

START - BILANČNÍ DIAGNOSTIKA - SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM

Tato aktivita bude realizována vždy na začátku běhu programu a jejím obsahem bude vyplnění testu a rozhovor s psychologem. Zadání testů bude probíhat ve skupině v rozsahu 3 hodiny. Vyhodnocení psychologických testů a dotazníků bude individuální, a bude probíhat formou individuálního koučovacího pohovoru v rozsahu 60 minut.

Výstupem pracovní diagnostiky bude stručný popis dovedností a schopností klientky (co zvládne, co umí, co dokáže) s důrazem na jeho další pracovní potenciál. Diagnostika pracovního potenciálu bývá často silným impulsem pro další osobní rozvoj.

PÍSEMNÁ ČÁST 6.9. 2017 od 13:30

ÚSTNÍ KONZULTACE 20. 10. 2017 - čas bude ještě upřesněn

MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY - CESTA K ÚSPĚCHU - skupinové kurzy

ČTVRTEK 7. 9.2017 9:00 - 13:30 Jak být úspěšná při hledání zaměstnání - Karla Štětková

ČTVRTEK 14. 9.2017 9:00 - 13:30  RESTART - Jana Soukupová

ČTVRTEK 21. 9.2017 9:00 - 13:30  Příprava na pracovní pohovor

STŘEDA   27. 9.2017 9:00 - 13:30  Jak úspěšně komunikovat

ČTVRTEK 5. 10.2017 9:00 - 13:30  Simulace Assesment centra

ČTVRTEK 12. 10.2017 9:00 - 13:30 PC Gramotnost

ČTVRTEK 19. 10.2017 9:00 - 13:30  Word 1

STŘEDA 25. 10.2017 9:00 - 13:30   Word 2

ČTVRTEK 2. 11.2017 9:00 - 13:30    Excel 1

ČTVRTEK 9. 11.2017 9:00 - 13:30    Excel 2

ČTVRTEK 16. 11.2017 9:00 - 13:30   Power Point

ČTVRTEK 23. 11.2017 9:00 - 13:30  Trénink paměti 1

ČTVRTEK 30. 11.2017 9:00 - 13:30  Trénink paměti 2

ČTVRTEK 7. 12.2017   9:00 - 13:30  Finanční gramotnost

NAVAZUJE MOŽNOST VOLBY - VZDĚLÁVACÍ KURZY - MĚKKÉ DOVEDNOSTI, ODBORNÉ KURZY

VOLITELNÉ KURZY - VÝBĚR ZE 6 NABÍZENÝCH KURZŮ - SPOJENÍ S DRUHOU SKUPINOU MAMINKY

PONDĚLÍ 18. 12.2017 9:00 - 13:30 1.Manažerské dovednosti

PONDĚLÍ 8. 1.2017     9:00 - 13:30 2.Prezentační dovednosti

PONDĚLÍ 15. 1.2017     9:00 - 13:30 3.Práce s časem

PONDĚLÍ 23. 1.2017     9:00 - 13:30 4.Administrativní a daňové minimum

                                                          5.Pravidla obchodní korespondence

                                                          6.Obchodní korespondence s angličtinou

NAVAZUJE INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, KOUČINK

8 VYUČOVACÍCH HODIN PRO KAŽDOU ÚČASTNICI - na konci každého běhu aktivit - cílem je nabídnout účastnicím individuální podporu odborníků, kteří jim dle jejich individuálních potřeb pomohou pracovat na jejich "zakázkách", které si ujasnily během průběhu projektu např.na svých slabých stránkách, zvýšení jejich osobních kompetencí, schopnosti definovat si své profesní vize a cíle a dosahovat je apod. Všichni odborníci budou brát zřetel na subjektivní úroveň účastnic a jejich individuální rozdíly.

Kariérové poradenství - standardní i kreativní metody, životopis, nácvik pohovoru osobního i telefonického. Pomoc účastnicím při řešení jejich problémů na profes.a vzděl. dráze.

Koučink - karierový koučink, myšlenkové mapy, práce na vlastních vizích a cílech, nikoliv vizích a cílech kouče, což přinese účastnicím větší motivaci k jejich dosahování

Odborné konzultace s lektorem - lektoři budou k dispozici k řešení individuálních témat účastnic, ve kterých se účastnice chtějí zdokonalit. Lektor účastnicím nabídne odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady