HARMONOGRAM JARO 2017

PŘED ZAHÁJENÍM - VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PRACOVNÍHO POTENCIÁLU 

Pro každou účastnici - 3 hodiny písemný test plus 1 hodina s individuální konzultace s profesním koučem

PÍSEMNÁ ČÁST 10.2. 2017 od 11:00

ÚSTNÍ KONZULTACE 3. 3. 2017 - čas bude ještě upřesněn

 MODUL 1 - MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY - CESTA K ÚSPĚCHU 

 PONDĚLÍ 20.2.2017    9:00 - 13:30                 1. Jak být úspěšná při hledání zaměstnání   

 PONDĚLÍ 27.2.2017    9:00 - 13:30                 2.Příprava na pracovní pohovor

 PONDĚLÍ 6.3.2017      9:00 - 13:30                 3.Jak úspěšně komunikovat 1 

 PONDĚLÍ 13.3.2017     9:00 - 13:30                 3.Jak úspěšně komunikovat 2 

 PONDĚLÍ 20.3.2017    9:00 - 13:30                 4.  Word

 PONDĚLÍ 27.3.2017     9:00 - 13:30                 5. Word  

 MODUL 2 - VZDĚLÁVACÍ KURZY - NOVINKY V PC DOVEDNOSTECH 

 PONDĚLÍ 3.4.2017      9:00 - 13:30                  1. Simulace assesment centra

 PONDĚLÍ 10.4.2017     9:00 - 13:30                  1. Restart - nácvik technik vedoucích k posílení sebevědomí

 ČTVRTEK 20.4.2017    9:00 - 13:30                  2.Excel 

 PONDĚLÍ 24.4.2017    9:00 - 13:30                  2.Excel 

 ČTVRTEK 4.5.2017     9:00 - 13:30                   2.Excel 

 ČTVRTEK 11.5.2017     9:00 - 13:30                  3.PowerPoint 

 MODUL 3 - VZDĚLÁVACÍ KURZY - GENDEROVÉ NEROVNOSTI NA TRHU PRÁCE 

 PONDĚLÍ 15.5.2017    9:00 - 13:30                  1.Rovnost oceňování žen a mužů 

 PONDĚLÍ 22.5.2017   9:00 - 13:30                  2.Ženy v managementu 

 MODUL 4 - MOŽNOST VOLBY - VZDĚLÁVACÍ KURZY - MĚKKÉ DOVEDNOSTI, ODBORNÉ KURZY 

VOLITELNÉ KURZY - VÝBĚR ZE 6 NABÍZENÝCH KURZŮ

PONDĚLÍ 29.5.2017   9:00 - 13:30                    1.Manažerské dovednosti 

PONDĚLÍ 5.6.2017     9:00 - 13:30                    2.Prezentační dovednosti 

PONDĚLÍ 12.6.2017    9:00 - 13:30                    3.Práce s časem 

PONDĚLÍ 19.6.2017 9:00 - 13:30                       4.Administrativní a daňové minimum 

                                                                           5.Pravidla obchodní korespondence 

                                                                           6.Obchodní korespondence s angličtinou

MODUL 5 - INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, KOUČINK 

8 VYUČOVACÍCH HODIN PRO KAŽDOU ÚČASTNICI - na konci každého běhu aktivit - cílem je nabídnout účastnicím individuální podporu odborníků, kteří jim dle jejich individuálních potřeb pomohou pracovat na jejich "zakázkách", které si ujasnily během průběhu projektu např.na svých slabých stránkách, zvýšení jejich osobních kompetencí, schopnosti definovat si své profesní vize a cíle a dosahovat je apod. Všichni odborníci budou brát zřetel na subjektivní úroveň účastnic a jejich individuální rozdíly.

Kariérové poradenství - standardní i kreativní metody, životopis, nácvik pohovoru osobního i telefonického. Pomoc účastnicím při řešení jejich problémů na profes.a vzděl. dráze. 

Koučink - karierový koučink, myšlenkové mapy, práce na vlastních vizích a cílech, nikoliv vizích a cílech kouče, což přinese účastnicím větší motivaci k jejich dosahování

Odborné konzultace s lektorem - lektoři budou k dispozici k řešení individuálních témat účastnic, ve kterých se účastnice chtějí zdokonalit. Lektor účastnicím nabídne odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady