REALIZAČNÍ TÝM 

Lektorka kurzů z oblasti HR - Sebeřízení a osobní efektivita, Asertivita a řešení konfliktu, Práce s časem, Prezenční dovednosti a Finanční gramotnost etc.

Lektorka kurzů z oblasti HR - např: Jak být úspěšná při hledání zaměstnání , Příprava na pracovní pohovor, Jak úspěšně komunikovat, Manažerské dovednosti atd

Lektorka PC kurzů - Word, Excel, PowerPoint, také lektorka kurzů Administrativní a daňové minimum, Pravidla obchodní korespondence, Rovnost oceňování žen a mužů a Ženy v managementu

Lektorka kurzů např: Restart - nácvik technik vedoucích k posílení sebevědomí, Práce s časem,