HARMONOGRAM MAMINKY JARO 2018

PŘED ZAHÁJENÍM - VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PRACOVNÍHO POTENCIÁLU

Pro každou účastnici - 3 hodiny písemný test plus 1 hodina s individuální konzultace s profesním koučem

PÍSEMNÁ ČÁST 19.1. 2018 od 10:00

ÚSTNÍ KONZULTACE 9. 2. 2018 - čas bude ještě upřesněn k emailové komunikaci s klientkami

MODUL 1 - MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY - CESTA K ÚSPĚCHU

PONDĚLÍ 29.1.2018 9:00 - 13:30 1. RESTART

PONDĚLÍ 5.2.2018 9:00 - 13:30 2.Jak být úspěšná při hledání zaměstnání

PONDĚLÍ 12.2.2018 9:00 - 13:30 3. Ženy v managmentu (z MODULU 3 - VZDĚLÁVACÍ KURZY - GENDEROVÉ NEROVNOSTI NA TRHU PRÁCE)

PONDĚLÍ 19.2.2018 JARNÍ PRÁZDNINY - výuka neprobíhá

ČTVRTEK 1.3.2018 9:00 - 13:30 4. Příprava na pracovní pohovor

PONDĚLÍ 5.3.2018 9:00 - 13:30 5. Jak úspěšně komunikovat 1

PONDĚLÍ 12.3.2018 9:00 - 13:30 6. Jak úspěšně komunikovat 2 

PONDĚLÍ 19.3.2018 9:00 - 13:30 7. Simulace Assesment Centra - externí dodavatel

MODUL 2 - VZDĚLÁVACÍ KURZY - NOVINKY V PC DOVEDNOSTECH

PONDĚLÍ 26.3.2018 9:00 - 13:30 Word 1

ČTVRTEK 5.4.2018 9:00 - 13:30   Word 2

PONDĚLÍ 9.4.2018 9:00 - 13:30    Excel 1

PONDĚLÍ 16.4.2018 9:00 - 13:30   Excel 2

PONDĚLÍ 23.4.2018 9:00 - 13:30  Power Point 1

ČTVRTEK 3.5.2018 9:00 - 13:30    Power Point 2

MODUL 3 - VZDĚLÁVACÍ KURZY - GENDEROVÉ NEROVNOSTI NA TRHU PRÁCE

ČTVRTEK 10.5.2018 9:00 - 13:30 Rovnost oceňování žen a mužů

MODUL 4 - MOŽNOST VOLBY - VZDĚLÁVACÍ KURZY - MĚKKÉ DOVEDNOSTI, ODBORNÉ KURZY

VOLITELNÉ KURZY - VÝBĚR ZE 6 NABÍZENÝCH KURZŮ

PONDĚLÍ 14.5.2018 9:00 - 13:30    1.Manažerské dovednosti

PONDĚLÍ 21.5.2018 9:00 - 13:30    2.Prezentační dovednosti

PONDĚLÍ 28.5.2018 9:00 - 13:30   3.Práce s časem

PONDĚLÍ 4.6.2018 9:00 - 13:30     4.Administrativní a daňové minimum 

                                                        5.Pravidla obchodní korespondence

                                                        6.Obchodní korespondence s angličtinou

MODUL 5 - INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, KOUČINK

8 VYUČOVACÍCH HODIN PRO KAŽDOU ÚČASTNICI - na konci každého běhu aktivit - cílem je nabídnout účastnicím individuální podporu odborníků, kteří jim dle jejich individuálních potřeb pomohou pracovat na jejich "zakázkách", které si ujasnily během průběhu projektu např.na svých slabých stránkách, zvýšení jejich osobních kompetencí, schopnosti definovat si své profesní vize a cíle a dosahovat je apod. Všichni odborníci budou brát zřetel na subjektivní úroveň účastnic a jejich individuální rozdíly.

Kariérové poradenství - standardní i kreativní metody, životopis, nácvik pohovoru osobního i telefonického. Pomoc účastnicím při řešení jejich problémů na profes.a vzděl. dráze.

Koučink - karierový koučink, myšlenkové mapy, práce na vlastních vizích a cílech, nikoliv vizích a cílech kouče, což přinese účastnicím větší motivaci k jejich dosahování

Odborné konzultace s lektorem - lektoři budou k dispozici k řešení individuálních témat účastnic, ve kterých se účastnice chtějí zdokonalit. Lektor účastnicím nabídne odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady