HARMONOGRAM PODZIM 2018 čtvrtek

START - BILANČNÍ DIAGNOSTIKA - SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM

Tato aktivita bude realizována vždy na začátku běhu programu a jejím obsahem bude vyplnění testu a rozhovor s psychologem. Zadání testů bude probíhat ve skupině v rozsahu 3 hodiny. Vyhodnocení psychologických testů a dotazníků bude individuální, a bude probíhat formou individuálního koučovacího pohovoru v rozsahu 60 minut.

Výstupem pracovní diagnostiky bude stručný popis dovedností a schopností klientky (co zvládne, co umí, co dokáže) s důrazem na jeho další pracovní potenciál. Diagnostika pracovního potenciálu bývá často silným impulsem pro další osobní rozvoj.

PÍSEMNÁ ČÁST 14.9. 2018 od 13:30

ÚSTNÍ KONZULTACE - upřesníme co nejdříve

MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ KURZY - CESTA K ÚSPĚCHU - skupinové kurzy

ČTVRTEK 6. 9.2018 9:00 - 13:30 RESTART

ČTVRTEK 12. 9.2018 9:00 - 13:30 Jak být úspěšná při hledání zaměstnání

ČTVRTEK 20. 9.2018 9:00 - 13:30 Příprava na pracovní pohovor

ČTVRTEK 27. 9.2018 9:00 - 13:30 Jak úspěšně komunikovat

ČTVRTEK 4. 10.2018 9:00 - 13:30 Simulace Assesment Centra

ČTVRTEK 11. 10.2018 9:00 - 13:30 Word 1

ČTVRTEK 18. 10.2018 9:00 - 13:30 Word 2

ČTVRTEK 25. 10.2018 9:00 - 13:30 Excel 1

ČTVRTEK 1. 11.2018 9:00 - 13:30 Excel 2

ČTVRTEK 8. 11.2018 9:00 - 13:30 Power Point 1

ČTVRTEK 15. 11.2018 9:00 - 13:30 Power Point 2

ČTVRTEK 22. 11.2018 9:00 - 13:30 Trénink paměti 1

ČTVRTEK 29. 11.2018 9:00 - 13:30 Finanční gramotnost

PONDĚLÍ 3. 12.2018 9:00 - 13:30 Volitelný kurz 1 

ČTVRTEK  6. 12.2018 9:00 - 13:30 Power Point 2

NAVAZUJE MOŽNOST VOLBY - VZDĚLÁVACÍ KURZY - MĚKKÉ DOVEDNOSTI, ODBORNÉ KURZY

VOLITELNÉ KURZY - VÝBĚR ZE 6 NABÍZENÝCH KURZŮ - SPOJENÍ  1. SKUPINOU ŽEN

PÁTEK 14. 12.2018 9:00 - 13:30  Volitelný kurz 2

PONDĚLÍ 17. 12.018 9:00 - 13:30 Volitelný kurz 3

PÁTEK 21. 12.2018 9:00 - 13:30   Volitelný kurz 4

Volitelné kurzy jsou:

1. Manažerské dovednosti

2. Prezentační dovednosti

3. Práce s časem

4. Administrativní a daňové minimum

5.Pravidla obchodní korespondence

6.Obchodní korespondence s angličtinou

NAVAZUJE INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, KOUČINK

8 VYUČOVACÍCH HODIN PRO KAŽDOU ÚČASTNICI - na konci každého běhu aktivit - cílem je nabídnout účastnicím individuální podporu odborníků, kteří jim dle jejich individuálních potřeb pomohou pracovat na jejich "zakázkách", které si ujasnily během průběhu projektu např.na svých slabých stránkách, zvýšení jejich osobních kompetencí, schopnosti definovat si své profesní vize a cíle a dosahovat je apod. Všichni odborníci budou brát zřetel na subjektivní úroveň účastnic a jejich individuální rozdíly.

Kariérové poradenství - standardní i kreativní metody, životopis, nácvik pohovoru osobního i telefonického. Pomoc účastnicím při řešení jejich problémů na profes.a vzděl. dráze.

Koučink - karierový koučink, myšlenkové mapy, práce na vlastních vizích a cílech, nikoliv vizích a cílech kouče, což přinese účastnicím větší motivaci k jejich dosahování

Odborné konzultace s lektorem - lektoři budou k dispozici k řešení individuálních témat účastnic, ve kterých se účastnice chtějí zdokonalit. Lektor účastnicím nabídne odborné rady a zkušenosti či podnětné nápady