Jana Pleskačová

06.12.2016

Lektorka kurzů např: Restart - nácvik technik vedoucích k posílení sebevědomí, Práce s časem,

Evaluatorka jednotlivých běhů projektu

Jana působí jako certifikovaný kouč a lektor. 15 let se věnuje vzdělávání dospělých, karierovému poradenství a motivaci v oblasti osobního rozvoje. Praxi získala např. u České pošty nebo na projektech pod záštitou ESFCR. S týmem kolegů vytvořila celou řadu vzdělávacích programů, kde působila jako garant. Mnohé vzdělávací programy byly vytvořeny pro ženy pečující o děti, tak aby se uplatnili na trhu práce.

Jana má zkušenosti se vzděláváním handicapovaných osob i seniorů. Je spoluautorem příručky, která je návodem jak seniory správně vzdělávat.

Na rodičovské dovolené založila rodinný klub, který provozovala a vedla dva roky. Stále velmi úzce spolupracuje s Mateřskými centry, kde motivuje a vzdělává rodiče pečující o děti.

Janiny životní zkušenosti podtrhuje i to, že je šťastnou maminkou tří dětí.