Hana Navrátilová

07.12.2016

Lektorka PC kurzů - Word, Excel, PowerPoint, také lektorka kurzů Administrativní a daňové minimum, Pravidla obchodní korespondence, Rovnost oceňování žen a mužů a Ženy v managementu

Má dlouholetou zkušenost na pozici hlavní účetní u zahraniční společnosti, pracovala jako mzdová účetní, produkční v ekonomické sekci filmové společnosti. Své znalosti nejen z daňové oblasti, administrativy a výpočetní techniky, ale i zkušenosti s vedením a motivací lidí využívá od roku 2010 úspěšně pro lektorskou činnost. Praxe s výběrem a školením nových zaměstnanců jí umožňuje více porozumět potřebám klietů, kteří se k práci s PC vracejí nebo teprve objevují její možnosti.

Spoluutvářela a lektorovala rekvalifikační kurz "Sekretářka/asistent" s využitím MS Office a spolupracovala jako lektor daní, administrativy a PC dovedností na projektech financovaných EU - lidské zdroje a zaměstnanost. Se Sítí mateřských center spolupracovala také jako lektor PC pro individuální konzultace.

Je matkou dvou malých dětí a její snahou je pomoci ženám k pocitu většího sebevědomí a možnosti prosadit se i po návratu do zaměstnání.

Hanka o sobě:

Lektorování vnímám jako jedinečnou možnost práce s lidmi. Příležitost k předávání vlastních znalostí a zkušeností srozumitelným způsobem, který nesnižuje lidskou důstojnost a motivuje jednotlivce k zamyšlení nad svou jedinečností a vede je k vlastní aktivitě